ABY UZYSKAĆ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
WYBIERZ PCPR Z LISTY W TABELI Z PRAWEJ STRONY

 forum2020

zmiana os1

10-LAT

Smaller Default Larger
Błąd
  • JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się Path: /srv/http/oscentrum.pl/www/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2016

CENTRUM zamknęło stary i zaczęło nowy rok

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /srv/http/oscentrum.pl/www/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//2016/12/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

IMG 4298Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim. Wszystkich przybyłych z poszczególnych województw reprezentantów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie powitał Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni. Przedstawił on kierowany przez siebie samorząd oraz kilka ciekawostek, charakterystycznych dla powiatu goszczącego Zarząd „CENTRUM”. Starosta Warszawski Zachodni oraz Jolanta Stępniak Członek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego uczestniczyli w obradach Zarządu. W drugiej części posiedzenia Zarządu wzięły też udział przedstawicielki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS Marzena Bartosiewicz.

 

Pierwsze w tym roku posiedzenie zarządu otworzył i prowadził Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju. W czasie obrad Zarządu przedstawiono, omówiono i przyjęto sprawozdanie finansowe OSPiMOPR „CENTRUM” za 2015 r. Przyjęto też stanowisko do zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, likwidujących niedawno wprowadzone i utworzone już w kilkudziesięciu powiatach Centra Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Stanowisko to, skierowane do Sejmu RP oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wzywa do pozostawienia możliwości funkcjonowania Centrów Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, które już sprawdziły się w funkcjonowaniu i jako dobra praktyka były rozpowszechniane w coraz większej liczbie powiatów.

Kolejną częścią obrad były konsultacje dotyczące dalszych prac nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, która obejmuje swoim zakresem również Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Wskazywano na pozytywne efekty oraz na trudności i niewyjaśnione wątpliwości, związane z praktycznym realizowaniem tej ustawy. Zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą się pojawić w związku z wejściem w życie tej ustawy, zwłaszcza w obszarze efektywności systemu pomocy społecznej i ograniczeń finansowych w budżetach pomocy społecznej samorządów, zwłaszcza powiatowych, które stracą część swoich dochodów.

Burzliwą dyskusję wywołał kolejny punkt obrad Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”, poświęcony informacji o realizacji ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, a zwłaszcza o realizacji zmian do ustawy o pomocy społecznej, wskazanych w art. 112a. Ww. przepis głosi, że Powiat może utworzyć jednostkę organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na jego obszarze. Jeżeli połączenie obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej działają w ramach tego centrum. Zapoznano się z przykładami zastosowania tego prawa w praktyce oraz z informacjami o przygotowaniach w kilku kolejnych powiatach do wprowadzenia go w życie. Pierwsze informacje zebrane z tych powiatów, gdzie wdrożono lub wdraża się te zapisy, wskazują na niewielkie oszczędności, ale przede wszystkim na niekorzystne zmiany dla powiatowych systemów pomocy społecznej, wynikające z nadmiernego obciążania zadaniami i odpowiedzialnością Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Zmiany te przede wszystkim pozbawiają PCPRy pomocowych, innowacyjnych i liderskich cech i kierują te jednostki pomocy społecznej w stronę instytucji typowo administracyjnych.

Ważnym punktem obrad było przyjęcie planu pracy Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” na 2016 rok. Towarzyszyło temu ustalenie kalendarza konferencji i szkoleń kadr PCPR i MOPR na 2016 rok. Omawiano też inne, istotne dla bieżącej działalności Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz dla OSPiMOPR „CENTRUM” sprawy organizacyjne.

                Drugą część posiedzenia Zarządu wypełniło bardzo owocne spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Krystyną Wyrwicką - Dyrektorem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS oraz Marzeną Bartosiewicz - Zastępcą Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS. Dyskutowano o przygotowaniu się PCPR-ów i MOPR-ów do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Zwracano uwagę na długofalowe skutki wprowadzenia w życie tej ustawy.

Wskazywano też na możliwości, które niosą ze sobą projekty realizowane w oparciu ośrodki unijne. Z zadowoleniem przyjęto informację o przygotowaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do ogłoszenia konkursów w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Omawiano również problem finansowania personelu medycznego w Domach Pomocy Społecznej, wskazując na konieczność rozwiązania w skali kraju obecnej niekorzystnej dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i dla personelu pielęgniarskiego sytuacji.

                Na zakończenie obrad Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński – Dyrektor PCPR w Busku Zdroju podziękował serdecznie przedstawicielkom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS za udzielone informacje i aktywne uczestnictwo w spotkaniu. Osobne podziękowania złożył przedstawicielom władz Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Podziękował też Zastępcy Przewodniczącego OSPiMOPR „CENTRUM” Barbarze Gębali - Dyrektorowi PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim za organizację spotkania.

                W obradach, obok wyżej wymienionych, uczestniczyli również Zastępcy Przewodniczącego OSPiMOPR „CENTRUM” Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR w Koszalinie i Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR w Gostyniu; Sekretarz OSPiMOPR „CENTRUM” Adam Witas - Dyrektor PCPR w Zawierciu; Członkowie Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”: Iwona Romanowska - Dyrektor PCPR w Wejherowie, Krystyna Marcińczak - Dyrektor PCPR w Sieradzu, Anna Gołębska - Dyrektor PCPR w Zielonej Górze, Arleta Szmigielska - Dyrektor PCPR we Wrocławiu, Stanisław Lambert - Dyrektor PCPR w Brzesku oraz członek OSPiMOPR „CENTRUM” Grażyna Rymarczyk – Dyrektor PCPR w Grodzisku Mazowieckim.

 

IMG_4284.JPGIMG_4285.JPGIMG_4292.JPGIMG_4297.JPGIMG_4298.JPG

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Informacje po kliknięciu  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Bełchatów

2

Białobrzegi

3

Busko - Zdrój

4

Brzeg

5

Brzesko

6

Chełm

7

Chełmno

8

Chrzanów

9

Częstochowa

10

Drezdenko

11

Gostyń

12

Góra

13

Grodzisk Mazowiecki

14

Hrubieszów

15

Inowrocław

16

Kępno

17

Konin

18

Koszalin

19

Kraków

20

Krasnystaw

21

Lubin 

22

Lubań

23

Łódź

24

Międzyrzecz

25

Milicz

26

Nysa

27

Nowa Sól

28

Oleśnica

29

Opole

30

Ostrzeszów

31

Ożarów Mazowiecki
(w Powiecie Warszawskim Zachodnim)

32

Pabianice

33

Pajęczno

34

Pleszew

35

Police

36

Polkowice

37

Poznań

38

Przeworsk

39

Rawicz

40

Siedlce

41

Sieradz

42

Sierpc

43

Starachowice

44

Szczecinek

45

Środa Śląska

46

Sulęcin

47

Świdnica

48

Tomaszów Lubelski

49

Tarnobrzeg

50

Tuchola

51

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

52

Wąbrzeźno

53

Wieluń

54

Wieruszów

55

Wołów

56

Wrocław

57

Zakopane

58

Zawiercie

59

Zduńska Wola

60

Zielona Góra

61

Ząbkowice Śląskie

62

Zgierz

63

Zgorzelec

64

Żagań

65

Żyrardów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

1.

Kielce

2.

Koszalin

   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

1.

Biała Podlaska

2.

Częstochowa

3.

Koszalin

4.

Radom

5.

Rzeszów

   

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)

1.

Karlino

2.

Sianów

 3.

 Opoczno

INNE  INSTYTUCJE

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – członkostwo honorowe

2.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Maria” w Zakopanem – członkostwo honorowe

3.      

ZURiS „Nowak” Zawiercie

4.      

POIK Jaworzno

5.   

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie „DLA RODZINY”

Aktualizacja dn. 28.02.2020 r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem