ABY UZYSKAĆ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
WYBIERZ PCPR Z LISTY W TABELI Z PRAWEJ STRONY

 

10-LAT

Smaller Default Larger

Spotkanie dyrektorów PCPR z wiceministrem B. Marczukiem

IMG 0706Członkowie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkali się (8.06.2017 r.) w Warszawie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem. Spotkanie miało charakter roboczy i zorganizowano je z inicjatywy Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM”. Wiceminister Bartosz Marczuk powitał przedstawicieli jednej z najliczniejszych organizacji pomocy społecznej w Polsce i podkreślił, że obecnie najważniejszym zadaniem stojącym przed tą częścią resortu, którą on kieruje, jest deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, czyli wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i stopniowe ograniczanie działalności instytucjonalnych form pieczy. Podkreślił, że oczekuje wsparcia powiatów w tej priorytetowej sprawie.

IMG 0713

 

Przewodniczący OSPiMOPR „CENTRUM” Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku – Zdroju, dziękując za spotkanie, podkreślił, że stowarzyszenie PCPR skupia doświadczonych praktyków - reprezentantów z całego kraju. Wskazał, że celem tego spotkania jest przedstawienie Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zagadnień i spraw, które, w ocenie Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, wymagają przyjrzenia się im i podjęcia działań, mogących poprawić funkcjonowanie krajowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz systemu pieczy zastępczej lub zapobiec w przyszłości pojawianiu się problemów w trudnej i odpowiedzialnej pracy z ludźmi potrzebującymi wsparcia w najtrudniejszych dla nich sytuacjach.

Przedstawiciele Zarządu OSPiMOPR „CENTRUM” przekazali wiceministrowi i towarzyszącej mu w czasie spotkania Katarzynie Napiórkowskiej – Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej MRPiPS pismo oraz zreferowali problemy nurtujące środowisko pomocy społecznej w codziennej pracy.

Dyrektor PCPR w Powiecie Warszawskim Zachodnim Barbara Gębala zwróciła uwagę m.in. na brak w części gmin specjalistycznej pracy z rodzinami, którym odebrano dzieci i umieszczono w pieczy zastępczej; na zatrudnianie zbyt małej liczby asystentów rodzin; na nieopracowywanie w części przypadków planów pracy z rodziną oraz na konieczność podjęcia ogólnopolskich skutecznych działań w związku z coraz bardziej widocznym kryzysem rodzinnej pieczy zastępczej.

Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Powiecie Koszalińskim wskazywała m.in. na niepodawanie przez Sądy Rodzinne w postanowieniach o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej powodów tego umieszczenia, co znacząco utrudnia Organizatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej dokonanie oceny i ustalenie, czy ustały przyczyny umieszczenia w pieczy; na rozbieżne oceny OPS, ORPZ czy kuratorów rodzinnych dotyczące sytuacji dziecka w pieczy, co często wydłuża pobyt dziecka poza rodzina biologiczną, i podkreśliła że dlatego konieczne jest uczestniczenie kuratorów w ocenach dzieci; na niedoprecyzowane zapisy dotyczące kontynuowania nauki przez usamodzielnianych wychowanków pieczy; na rozbieżne wymogi wobec pełnoletnich wychowanków w procesie usamodzielnienia i tych, którzy pozostają w rodzinie zastępczej; czy na brak ustalenia, kto sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka; na różne interpretacje organów kontroli Urzędów Wojewódzkich np. w sprawie terminu sporządzenia pierwszego planu pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

Mirosław Sobkowiak – dyrektor PCPR w Gostyniu wskazywał m.in. na potrzebę nadania dyrektorom PCPR uprawnień strony w postępowaniu sądowym w sprawach rodzinnych, związanych z pieczą zastępczą; na nieuwzględnianie przez Sądy Rodzinne ocen kandydatów na rodziców zastępczych; na problem podwójnego finansowania miejsc dla wychowanków pieczy zastępczej umieszczanych w MOW i MOS; na konieczność wyrównania dopłat wojewody do realnych kosztów utrzymania mieszkańca DPS; na problem braku możliwości prawnych wycofania kwalifikacji ORPZ na rodzica zastępczego oraz na problem reprywatyzacji budynków, w których funkcjonują placówki pomocy społecznej i sytemu wspierania rodziny. Wnioskował też o wypracowanie pod egidą MRPiPS procedur działania służb społecznych przy odbiorze dzieci.

 Wiceminister Bartosz Marczuk, ustosunkowując się do przedstawionych problemów, część propozycji i uwag uznał za godne rozważenia, z niektórymi polemizował. Naczelnik Katarzyna Napiórkowska stwierdziła, że uwagi i propozycje złożone przez Zarząd OSPiMOPR zostaną wykorzystane przy opracowaniu założeń do zmian w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na koniec dyrektor PCPR w Wejherowie Iwona Romanowska przedstawiła ciekawe wyniki przeprowadzonego przez siebie ogólnopolskiego badania ankietowego dotyczącego pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i problemów z nią związanych. Kompletne opracowanie tych badań wręczyła przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu, oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli też: Arleta Szmigielska dyrektor PCPR we Wrocławiu, Krystyna Wilisowska dyrektor PCPR w Prudniku, Adam Witas dyrektor PCPR w Zawierciu, Rafał Walter dyrektor PCPR w Inowrocławiu oraz Zofia Mielcarek dyrektor PCPR w Krośnie Odrzańskim.

Członkowie Stowarzyszenia

Informacje po kliknięciu  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Białobrzegi

2

Busko - Zdrój

3

Brzesko

4

Chełm

5

Chełmno

6

Chrzanów

7

Częstochowa

8

Drezdenko

9

Gostyń

10

Góra

11

Grodzisk Mazowiecki

12

Inowrocław

13

Kalisz

14

Koło

15

Konin

16

Koszalin

17

Kozienice

18

Kraków

19

Krasnystaw

20

Kraśnik

21

Krosno Odrzańskie

22

Kutno

23

Lubin 

24

Lubań

25

Lublin

26

Łódź

27

Mielec

28

Międzyrzecz

29

Milicz

30

Opoczno

31

Opole

32

Ostrzeszów

33

Ożarów Mazowiecki
(w Powiecie Warszawskim Zachodnim)

34

Oleśnica

35

Pabianice

36

Pajęczno

37

Pleszew

38

Prudnik

39

Pruszków

40

Police

41

Polkowice

42

Poznań

43

Przeworsk

44

Radomsko

45

Rzeszów

46

Rawicz

47

Siedlce

48

Sieradz

49

Starachowice

50

Strzelin

51

Słubice 

52

Sławno

53

Szczecinek

54

Środa Śląska

55

Sulęcin

56  
57

Świdnica

58

Tomaszów Lubelski

59

Tarnobrzeg

60

Tuchola

61

Trzebnica

62

Wejherowo

63

Wieluń

64

Wieruszów

65

Wołów

66

Wrocław

67

Zakopane

68

Zawiercie

69

Zduńska Wola

70

Zielona Góra

71

Ząbkowice Śląskie

72

Zgorzelec

73

Żagań

74  
75

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

1.

Kielce

2.

Chełm

3.

MOPR Toruń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

1.

 Radom

2.

Koszalin

3.

Ruda Śląska

 

Rzeszów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)

1.

Sianów

  2.

 

INNE  INSTYTUCJE

1.

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej –
członkostwo honorowe

2.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Maria” w Zakopanem – członkostwo honorowe

3.       

 

4.      

ZURiS „Nowak” Zawiercie

5.      

 

6.       

PSPS Doradztwo Metodyczne
i Organizacyjne Anna Kłos

7.      

 

8.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
w Kielcach – Wydział Polityki Społecznej
i Zdrowia

9.   

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie
„DLA RODZINY”

Aktualizacja: 02.07.2018r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem