ABY UZYSKAĆ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
WYBIERZ PCPR Z LISTY W TABELI Z PRAWEJ STRONY

forum2020X

 

ikonka word

Pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do udziału w XV OGÓLNOPOLSKIM FORUM PCPR i MOPR
pn. „ZAWSZE Z RODZINĄ”

 

 

 

 

 

 

Smaller Default Larger
Błąd
  • JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło się Path: /srv/http/oscentrum.pl/www/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/2018

Uhonorowano 98 pracowników samorządów i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze. Był gość specjalny i koncert bluesowy…

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /srv/http/oscentrum.pl/www/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs//2018/15/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.40

IMG 0047Tradycją powiatu gostyńskiego stało się docenianie pracowników pomocy społecznej, którzy wykonują trudną, ale niewidoczną na co dzień, pracę. Doskonałą okazją ku temu są obchody święta pracowników pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny, czyli Dnia Pracownika Socjalnego, które w powiecie gostyńskim przybierają corocznie uroczysty charakter. Jest to wyraz szacunku dla tej pracy, jej roli i społecznego znaczenia. Tegoroczne obchody w Powiecie Gostyńskim zaszczycił swoją obecnością Łukasz Krysztofiak Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego (29.11.2018 r.) przybyli włodarze gmin i powiatu: Starosta Robert Marcinkowski, Wicestarosta Janusz Sikora, Burmistrz Krobi Łukasz Kubiak, Wiceburmistrz Borku Wlkp. Jolanta Chudzińska i Wiceburmistrz Ponieca Eugeniusz Nowak. Przybyli też licznie kierownicy, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka interwencji kryzysowej, środowiskowych domów samopomocy, młodzieżowych świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej, punktów wsparcia i powiatowego centrum pomocy rodzinie. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących ze służbami pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze.

Pomoc społeczna to służba, od której zależy los wielu osób i rodzin. Powiat gostyński i gminy, wchodzące w jego skład, zatrudniają łącznie ponad pięciuset pracowników pomocy społecznej. To pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, instruktorzy, ale też i rodziny zastępcze i pracownicy oraz wolontariusze organizacji pozarządowych. To Ci wszyscy, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej gmin i powiatu gostyńskiego. A jest to obraz pozytywny i bardzo wysoko oceniany. Świadczą o tym liczne wyróżnienia wojewódzkie i ogólnopolskie.

Powitał wszystkich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak, wskazując, że pomoc społeczna jest ważnym obszarem działania każdego samorządu. Wygłosił on też okolicznościowy wykład. Podkreślił w nim, że pomoc społeczna to system: po pierwsze aktywizujący - dla tych, których da się zaktywizować, a po drugie opiekuńczy - dla tych, którzy nie mają możliwości w pełni samodzielnego funkcjonowania.

Powiat Gostyński i samorządy wchodzące w jego skład dbają, mimo swoich problemów i natłoku zadań do realizacji w różnych obszarach, o instytucje i pracowników pomocy społecznej. Świadczy o tym np. uratowanie przed likwidacją Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie, którego siedziba musiała zostać zwrócona potomkom właścicieli czy nowe lub zmodernizowane siedziby kilku placówek powiatowych i gminnych, zapewniające zdecydowanie lepsze warunki pracującym w nich specjalistom i korzystającym ze wsparcia, opieki i pomocy mieszkańcom, a także stałe doposażanie instytucji pomocowych np. w sprzęt czy w samochody przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.

Świadczy też o tym stałe rozbudowywanie powiatowego i gminnych systemów pomocy społecznej i wsparcia rodziny, na którego najważniejsze zasoby składają się dziś – obok profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry – także takie, współpracujące ze sobą, instytucje:

- 7 gminnych ośrodków pomocy społecznej, w Krobi, w Borku Wlkp., w Poniecu, Pogorzeli, w Pępowie, w Piaskach i w Gostyniu,

- 4 domy pomocy społecznej w Rogowie, w Chwałkowie, w Zimnowodzie, w Chumiętkach,

- 2 grupowe Mieszkania pod opieką dla Osób z niepełnosprawnością - w Bruczkowie (działające w strukturze DPS w Zimnowodzie) i w Gostyniu (działające w strukturze DPS w Chwałkowie)

- 2 Środowiskowe Domy Samopomocy w Chwałkowie i w Gostyniu,

- 3 Domy Dziecka - 2 Bodzewie i w Gostyniu,

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie,

- 3 Powiatowe Młodzieżowe Świetlice Środowiskowe w Pogorzeli, w Gostyniu i w Krobi,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach, prowadzone przez Stowarzyszenie „KREATYWNI”,

- Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piaskach z 15 miejscami hostelowymi,

- Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Gostyniu,

- Świetlica Środowiskowa „Promyki Dobra” w Gostyniu

- Świetlica Stowarzyszenia „BAZA” w Gostyniu

- Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie,

- Ośrodek Mediacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie „DZIECKO” we współpracy z PCPR w Gostyniu

- Centrum Integracji Społecznej w Krobi,

- 4 Spółdzielnie Socjalne: „ARKA” w Gostyniu, Kamerdyner w Krobi, Pomocna Dłoń w Borku Wlkp. i ECCOS w Krobi

- 2 domy dziennego pobytu w Gostyniu i w Krobi

- Punkt Spotkań dla rodziców i dzieci prowadzony przez Stowarzyszenie DZIECKO

- Telefon Zaufania przy PCPR w Gostyniu

- Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

- Punkty Wsparcia Rzeczowego

- a także 51 rodzin zastępczych, w tym 1 pogotowie rodzinne i 4 zawodowe rodziny zastępcze,

- 16 organizacji pozarządowych aktywnie działających w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny

- oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu koordynujące działania powiatowego systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny oraz pełniące funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy zastępczej.

Dodał też, że cały czas system jest rozwijany, o czym świadczy np. realizowana przez Gminę Gostyń kończąca się modernizacja i rozbudowa Domu Dziennego Pobytu oraz wspólny projekt Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego, w ramach którego powstaną mieszkania chronione i nowe siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie i Domu Dziennego Pobytu w Krobi.

Prelegent wskazał też, że praca socjalna, pomoc społeczna i wspieranie rodzin to jeden z najtrudniejszych zawodów,

- bo wymaga stałego dokształcania się i wysokiej specjalizacji,

- bo to praca całą dobę - ze względu na stałe obciążenie psychiczne towarzyszące pracownikom nawet po zakończeniu pracy,

- bo to szukanie, często w pojedynkę, rozwiązań, których nie jest w stanie zapewnić, ani w pełni wypracować nawet najdoskonalszy system państwowy,

- bo to praca z ludźmi, praca która jest długotrwałym procesem, praca, której efekty są małymi krokami i dla wielu poza naszym środowiskiem nie są wystarczające, mimo że te małe kroki są ogromnym sukcesem naszych podopiecznych i naszym.

Podkreślił też, że to trudna, odpowiedzialna, wymagająca ofiarności, zaangażowania i profesjonalizmu praca. Działalność pracowników pomocy społecznej przebiega często w trudnych warunkach, wymaga wysokiej odporności psychicznej i opanowania, szczególnie w sytuacjach, w których rozwiązuje się konflikty, w momentach, gdy brakuje środków na udzielenie pomocy lub w czasie pracy z klientami przejawiającymi postawy roszczeniowe lub wyładowującymi na pracownikach swoje kompleksy i niezadowolenie z życia, a specjaliści muszą podejmować czasem decyzje chroniące osoby, choć niezgodne z ich oczekiwaniami.

Przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dyrektor Łukasz Krysztofiak pochwalił Powiat Gostyński i samorządy gminne wchodzące w jego skład za wieloaspektowo rozwijany system pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Podkreślił, że praca w pomocy społecznej i systemie wsparcia rodziny nie może być nudna, bo każdy dzień przynosi coś, czego nie ma w podręcznikach pracy socjalnej ani nie uczy się w szkołach służb społecznych. Podziękował też za to ciągłe zmaganie się z nowymi wyzwaniami, zwłaszcza w obecnym czasie koniecznych oszczędności, co wymaga od pracowników dużego wysiłku, aktywności i samozaparcia.

Robert Marcinkowski Starosta Gostyński podziękował pracownikom służb społecznych za wyjątkowo trudną pracę, wspierającą rodziny i ludzi, zwłaszcza tych, tracących już nadzieję, a dzięki profesjonalnej pomocy wspartej wrażliwością i sercem, a także reintegracji społecznej odzyskujących wiarę i zaczynających z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wyrazy uznania i życzenia przekazali też wszystkim pracownikom pomocy społecznej pozostali włodarze uczestniczący w uroczystości.

Następnie włodarze gmin oraz powiatu uhonorowali wyróżniających się pracowników z poszczególnych jednostek i organizacji pozarządowych oraz rodziny zastępcze. Łącznie wyróżniono 98 osób.

Uroczystość, zorganizowana w tym roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Gostyński Ośrodek Kultury „HUTNIK”, miała szczególną oprawę. Uświetnił ją koncert akustyczny duetu: Chuck Frazier (wokalista, kompozytor i gitarzysta bluesowy pochodzący z Houston w Teksasie) i Marcin Nowak – gitarzysta. Zagrali kilka własnych kompozycji i standardy bluesowe. Zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania. Energetyczny występ i popisy solowe muzyków został nagrodzony gromkimi brawami.

Uroczystość zakończyło spotkanie przy kawie, w czasie którego uczestnicy wymieniali się doświadczeniami oraz rozmawiali z włodarzami o planowanych działaniach i potrzebach.

IMG_0105.jpgIMG_0116.jpgIMG_0124.jpgIMG_0132.jpgIMG_0136.jpgIMG_0142.jpgIMG_0144.jpgIMG_0043.jpgIMG_0047.jpgIMG_0052.jpgIMG_0058.jpgIMG_0062.jpgIMG_0065.jpgIMG_0069.jpgIMG_0076.jpgIMG_0088.jpgIMG_0097.jpgIMG_0091.jpgIMG_0099.jpg

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Informacje po kliknięciu  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Bełchatów

2

Białobrzegi

3

Busko - Zdrój

4

Brzeg

5

Brzesko

6

Chełm

7

Chełmno

8

Chrzanów

9

Częstochowa

10

Drezdenko

11

Gostyń

12

Góra

13

Grodzisk Mazowiecki

14

Hrubieszów

15

Inowrocław

16

Kępno

17

Konin

18

Koszalin

19

Kraków

20

Krasnystaw

21

Lubin 

22

Lubań

23

Łódź

24

Międzyrzecz

25

Milicz

26

Nysa

27

Nowa Sól

28

Oleśnica

29

Opole

30

Ostrzeszów

31

Ożarów Mazowiecki
(w Powiecie Warszawskim Zachodnim)

32

Pabianice

33

Pajęczno

34

Pleszew

35

Police

36

Polkowice

37

Poznań

38

Przeworsk

39

Rawicz

40

Siedlce

41

Sieradz

42

Sierpc

43

Starachowice

44

Szczecinek

45

Środa Śląska

46

Sulęcin

47

Świdnica

48

Tomaszów Lubelski

49

Tarnobrzeg

50

Tuchola

51

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

52

Wąbrzeźno

53

Wieluń

54

Wieruszów

55

Wołów

56

Wrocław

57

Zakopane

58

Zawiercie

59

Zduńska Wola

60

Zielona Góra

61

Ząbkowice Śląskie

62

Zgierz

63

Zgorzelec

64

Żagań

65

Żyrardów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

1.

Kielce

2.

Koszalin

   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

1.

Biała Podlaska

2.

Częstochowa

3.

Koszalin

4.

Radom

5.

Rzeszów

   

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)

1.

Karlino

2.

Sianów

 3.

 Opoczno

INNE  INSTYTUCJE

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – członkostwo honorowe

2.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Maria” w Zakopanem – członkostwo honorowe

3.      

ZURiS „Nowak” Zawiercie

4.      

POIK Jaworzno

5.   

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie „DLA RODZINY”

 

Aktualizacja dn. 28.02.2020 r.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem