ABY UZYSKAĆ AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
WYBIERZ PCPR Z LISTY W TABELI Z PRAWEJ STRONY

 

Smaller Default Larger

PCPR w Gostyniu wśród 15 najlepszych urzędów w Polsce Otrzymało też Nadzwyczajne Wyróżnienie

24 czerwca 2019 roku w siedzibie Business Centre Club w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem jest Quality Institute. Na uroczystość zaproszono reprezentacje 15 urzędów z całej Polski, nagrodzonych w tegorocznej edycji Konkursu za wdrażanie rozwiązań usprawniających obsługę klientów i poprawiających jakość pracy administracji publicznej.

Wśród liderów administracji publicznej znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Inne nagrodzone instytucje to Zakład Usług Społecznych, Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim oraz starostwa powiatowe, urzędy gmin, inspektoraty czy powiatowe urzędy pracy.

 

Kapituła Konkursu, złożona z profesorów i pracowników naukowych czołowych polskich uczelni administracyjnych, specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania publicznego, już po raz piąty oceniała jednostki szeroko rozumianego sektora publicznego, które przystąpiły do Konkursu „Przyjazny Urząd”. Było to ponad sto urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów pracy, urzędów skarbowych, izb celnych, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich. -„Przyjazny Urząd” jest konkursem jakości, w którym dokonujemy oceny instytucji administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych. Konkurs służy promocji urzędów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, które wyróżniają się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem w działaniu oraz wysokim poziomem kompetencji fachowych zatrudnionych kadr” tłumaczy Kamila Przeniosło, Dyrektor Konkursu. I dodaje: - „Ideą naszego projektu jest nie tylko nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych w urzędach rozwiązań organizacyjnych w celu ich doskonalenia. Konkurs pomaga budować nowoczesną markę wyróżnionych w nim placówek jako placówek otwartych na potrzeby klientów (interesantów), solidnych i kompetentnych. Służy też dalszemu podnoszeniu jakości obsługi klienta, zgodnie ze standardami określonymi w regulaminie Konkursu.” 

Patronat nad konkursem objęły: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Wrocławska, Klub Menedżerów Jakości.

- „Dziś poznajemy laureatów tegorocznej, V edycji Konkursu „Przyjazny Urząd”. To instytucje administracji publicznej, w których ponad biurokracją stoi człowiek, a od procedur i standardów ważniejsza jest innowacyjność, kreatywność, życzliwość, dialog, szacunek wobec potrzeb obywatela. To też instytucje, co wykazała ocena, obdarzone zaufaniem klientów i partnerów zewnętrznych” – mówił prowadzący Galę Konkursową Wojciech Daniel, aktor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. 

Z kolei Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute przekonywał w swoim wystąpieniu, że analizując aplikacje, jakie napłynęły do Konkursu „Przyjazny Urząd” nie miał wątpliwości, za jakim modelem administracji opowiadają się tegoroczni Laureaci konkursu. – „Jest to  administracja aktywna, zaangażowana, pozytywnie obecna w życiu obywatela, koncentrująca się na świadczeniu zbiorowych usług publicznych, w coraz większej mierze otwarta i bezpośrednia. Jest to administracja efektywna i jednocześnie przyjazna obywatelom, stawiająca na innowacyjne rozwiązania, uczciwe i przejrzyste standardy życia publicznego” – mówił Piotr Celej.

W trakcie Gali dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia Znaków Jakości „Przyjazny Urząd” wszystkim wyróżnionym jednostkom, czyli – „najlepszym z najlepszych” – jak podkreślał Piotr Celej, Prezes Zarządu Quality Institute.

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Certyfikat Znak Jakości „Przyjazny Urząd” odebrały: Dominika Karlińska - Kierownik Działu Nadzoru i Pomocy Instytucjonalnej i jednocześnie Specjalista Pracy Socjalnej, Hanna Czwojda – Inspektor i Pracownik Pierwszego Kontaktu oraz Julita Krzyżyńska – Specjalista Pracy Socjalnej z Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie PCPR w Gostyniu.

                Hanna Czwojda dodaje: – „Ku naszemu zdziwieniu, po wręczeniu wszystkim wyróżnionym instytucjom Certyfikatów Znaku Jakości, ponownie zaproszono nas - reprezentantki PCPR w Gostyniu na scenę. I tu usłyszałyśmy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu otrzymało Wyróżnienie Nadzwyczajne „WZOROWA JAKOŚĆ” za najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim Konkursie o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Byłyśmy zupełnie zaskoczone.”

Wręczający to szczególne wyróżnienie Prezes Zarządu Instytutu, Piotr Celej podkreślał: – „Gratuluję Państwu wysokiego wyniku punktowego osiągniętego w Konkursie oraz wielu wartościowych inicjatyw ukierunkowanych na realizację misji publicznej wedle najwyższych standardów jakościowych, które ów wysoki wynik rankingowy zapewniły. Ufam, że odebrane dziś wyróżnienie stanie się dla Państwa impulsem do jeszcze bardziej efektywnej pracy na rzecz wdrażania w praktyce koncepcji przyjaznej administracji. Koncepcji, która nie jest dla Was pustym hasłem, komunałem, frazesem, ale realnym punktem odniesienia w codziennej pracy”.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu „Przyjazny Urząd”, ocena merytoryczna aplikacji każdego urzędu przebiegała trzyetapowo. Pierwszy etap miał charakter formalny, pozostałe merytoryczny. W ramach etapu drugiego (aplikacyjnego) uczestnika Konkursu oceniało niezależnie od siebie 2 członków Kapituły Konkursu: ekspert wewnętrzny oraz ekspert zewnętrzny. Każdy z ekspertów przyznawał uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów, co oznaczało, że w ramach pierwszego etapu oceny certyfikowany urząd mógł otrzymać łącznie maksymalnie 60 punktów. Do etapu trzeciego oceny merytorycznej dopuszczeni zostali wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy w ramach etapu drugiego uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów. Następnie, w ramach etapu trzeciego (weryfikacyjnego) każdego uczestnika Konkursu poddano dodatkowej, wnikliwej uzupełniającej ocenie, której dokonali eksperci Kapituły. Celem oceny weryfikacyjnej było uzupełnienie i sprawdzenie informacji przedstawionych w bardzo szczegółowo badającym różne obszary funkcjonowania jednostki kwestionariuszu konkursowym. Zbierano informacje z ministerstw, m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i ministerstw właściwych dla sektora reprezentowanego przez uczestnika oraz z innych urzędów centralnych, np. z Głównego Urzędu Statystycznego. Przeprowadzono też wyrywkowe badania wśród interesantów ocenianych urzędów. Wykorzystano też metodę „tajemniczych klientów”, którzy pojawiali się w urzędzie i badali jakość usługi. W ramach tego etapu procedury konkursowej eksperci przyznawali uczestnikowi Konkursu od 0 do 50 punktów. Oceniający - naukowcy oraz praktycy zarządzania publicznego oceniali m.in.:

- standardy obsługi  interesanta/klienta (np. rozwiązania usprawniające obsługę klienta, załatwianie spraw itp.),

- standardy w zakresie polityki jakości, rzetelność w działaniu,

- kompetencje i profesjonalizm kadr odpowiedzialnych za obsługę interesanta,

- stosowane przez jednostkę mechanizmy komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym,

- stosowane metody (strategie) zarządzania,

- nowoczesne rozwiązania w zakresie kultury pracy.

Urzędom z najwyższą liczbą punktów Kapituła przyznała certyfikaty Znak Jakości „Przyjazny Urząd”.

           Na zakończenie Gali goście wysłuchali recitalu wokalnego Anny Rygiel. Zwieńczeniem uroczystości był bankiet wydany na cześć Laureatów.

           Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu tak komentuje ocenę Kapituły: - „Zdobycie tego zaszczytnego wyróżnienia, to przede wszystkim zasługa znakomitego zespołu specjalistów oraz urzędników pracujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, dla których służba dla osób korzystających ze wsparcia i pomocy naszej instytucji, jest codzienną misją, realizowaną od lat zawsze z profesjonalizmem i pełnym poświęceniem. Jest to szczególnie trudne, gdyż PCPR realizuje zadania w wielu obszarach, w tym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w pomocy społecznej, w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w obszarze poradnictwa obywatelskiego czy działalności pożytku publicznego. Praca w PCPR wymaga wszechstronności, gdyż łączy działalność administracyjną ze specjalistyczną, wieloobszarową działalnością niosącą pomoc i wsparcie mieszkańcom powiatu. Obejmuje też koordynowanie powiatowym systemem pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Działalność zawodowa pracowników powiatowego centrum pomocy rodzinie to praca dla drugiego człowieka, często niestandardowa, wielozadaniowa, zawsze wymagająca pełnego poświęcenia i obciążona ogromną odpowiedzialnością. Za tę pracę, dziś tak szczególnie docenioną, wszystkim moim Koleżankom serdecznie dziękuję!”

Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Informacje po kliknięciu  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1

Bełchatów

2

Białobrzegi

3

Busko - Zdrój

4

Brzeg

5

Brzesko

6

Chełm

7

Chełmno

8

Chrzanów

9

Częstochowa

10

Drezdenko

11

Gostyń

12

Góra

13

Grodzisk Mazowiecki

14

Hrubieszów

15

Inowrocław

16

Kępno

17

Konin

18

Koszalin

19

Kraków

20

Krasnystaw

21

Lubin 

22

Lubań

23

Łódź

24

Międzyrzecz

25

Milicz

26

Nysa

27

Nowa Sól

28

Oleśnica

29

Opole

30

Ostrzeszów

31

Ożarów Mazowiecki
(w Powiecie Warszawskim Zachodnim)

32

Pabianice

33

Pajęczno

34

Pleszew

35

Police

36

Polkowice

37

Poznań

38

Przeworsk

39

Rawicz

40

Siedlce

41

Sieradz

42

Sierpc

43

Starachowice

44

Szczecinek

45

Środa Śląska

46

Sulęcin

47

Świdnica

48

Tomaszów Lubelski

49

Tarnobrzeg

50

Tuchola

51

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

52

Wąbrzeźno

53

Wieluń

54

Wieruszów

55

Wołów

56

Wrocław

57

Zakopane

58

Zawiercie

59

Zduńska Wola

60

Zielona Góra

61

Ząbkowice Śląskie

62

Zgierz

63

Zgorzelec

64

Żagań

65

Żyrardów

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR)

1.

Kielce

2.

Koszalin

   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

1.

Biała Podlaska

2.

Częstochowa

3.

Koszalin

4.

Radom

5.

Rzeszów

   

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS)

1.

Karlino

2.

Sianów

 3.

 Opoczno

INNE  INSTYTUCJE

1.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – członkostwo honorowe

2.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Maria” w Zakopanem – członkostwo honorowe

3.      

ZURiS „Nowak” Zawiercie

4.      

POIK Jaworzno

5.   

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku 
i rodzinie „DLA RODZINY”

 

Aktualizacja dn. 28.02.2020 r.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem