Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Zawiercie 2014

Opublikowano: piątek, 24, październik 2014 10:07
Wpisany przez Łukasz Drobek, autor: OSCENTRUM

pn. „Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
 (dobre praktyki – dotychczasowe doświadczenia).
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 – perspektywa finansowa”.

 

 Materiały pokonferencyjne:

pdf  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - Dobre Praktyki – Program Wyrównywania Różnic Między Regionami
 pdf Jak Rodzice Dzieci z Niepełnosprawnością Współtworzyli Klub „Tęczowe Motyle” w Głogowie
 pdf Instytucjonalne i Pozainstytucjonalne Formy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Zawierciańskim
 pdf Powiatowa Ścieżka Reintegracji Społecznej i Zawodowej
pdf Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju na rzecz osób niepełnosprawnych